TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 27/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 27/6/2016 với những nội dung chính sau: Chủ tịch nước làm việc tại Phú Yên; Thi công vượt lũ hồ thủy Yên - thủy Cam; Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động 105% công suất...