TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 28/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 28/8/2016 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Nam siết chặt các bến đò ngang mùa mưa bão; Gia tăng tình trạng phá rừng trồng keo...