TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 29/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 29/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Formosa đã chuyển 250 triệu USD bồi thường ban đầu; Tái diễn nạn trộm tiêu ở Tây Nguyên; Dịch tả lợn bùng phát ở Quảng Bình...