TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 29/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 29/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Bổ sung đối tượng được hỗ trợ do sự cố môi trường biển; Thêm 5 đối tượng phá rừng Pơ mu ra đầu thú.