TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 30/10/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 30/10/2016 với nội dung chính sau: Hà Tĩnh chi trả bồi thường sự cố môi trường; Giao thông Phú yên bị chia cắt do mưa lũ...