TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 30/5/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 30/5/2016 với những nội dung chính sau: Khai mạc hội nghị tương lai Châu Á; Ký ức về thành phố Đà Lạt qua triển lãm 'Đà Lạt xưa'; Va chạm với xe khách, một người tử vong tại Kon Tum...