TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 30/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 30/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Sẽ tiến hành tổng kiểm tra quỹ đất trên toàn quốc; Bộ y tế kiểm tra tình hình sốt xuất huyết tại Phú Yên...