TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 31/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 31/7 với những nội dung đáng chú ý: Nghiêm túc rút kinh nghiệm về dự báo bão; Bất cập phòng chống sốt xuất huyết.