TV& VIDEO

Bản tin 23h - 01/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 01/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Ngày đầu tăng giá dịch vụ Y tế; Người dân được thụ hưởng kỹ thuật cao nhờ bảo hiểm Y tế; Virus Zika có thể gây rối loạn thần kinh nghiêm trọng...