TV& VIDEO

Bản tin 23h - 02/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 02/01/2016 có những nội dung chính: Đà Nẵng hỗ trợ quà Tết cho các đối tượng chính sách; Tỷ lệ nghèo theo chuẩn mới tăng 5% tại Quảng Nam; Gia tăng bệnh nhân nhập viện dịp nghỉ Tết tại Khánh Hòa...