TV& VIDEO

Bản tin 23h - 04/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 04/01/2016 - Lễ kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra tại nhà Quốc hội.