TV& VIDEO

Bản tin 23h - 05/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 05/01/2016 với nội dung đáng chú ý: Bộ trưởng Bộ công an làm việc tại Quãng Ngãi; Quảng Bình kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên; Quà Tết đến Trường Sa.