TV& VIDEO

Bản tin 23h - 06/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 06/4/2016 với những nội dung đáng chú ý: Quốc Hội đồng ý miễn nhiệm Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử chức danh Thủ Tướng Chính Phủ; Mỹ tìm ra điểm yếu của virus Zika...