TV& VIDEO

Bản tin 23h - 06/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 06/5/2016 có một số nội dung chính: Hội thảo an ninh môi trường biển Đông; Xuất hiện vệt nước đỏ trân biển tại Hà Tĩnh; Kiểm tra tình hình ô nhiễm nguồn nước tại Quảng Ngãi...