TV& VIDEO

Bản tin 23h - 07/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 07/01/2016 có những nội dung chính sau:Quân khu 9 triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa; Bộ y tế thực nghiệm tất cả dầu cá đều ăn mòn xốp; Khành Hào chuẩn bị Tết cho đồng bào dân tộc...