TV& VIDEO

Bản tin 23h - 07/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 07/3/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc Hội khóa XII; Gặp mặt cán bộ chủ chốt các tỉnh tại Tây Nguyên; Khuyến khích mô hình kinh tế tiêu biểu tại Bình Định...