TV& VIDEO

Bản tin 23h - 09/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 09/01 với các nội dung đáng chú ý: Khởi công dự án điện lưới quốc gia cho Cù Lao Chàm; Những bất cập khi nuôi chim yến tự phát; Triều Tiên cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc.