TV& VIDEO

Bản tin 23h - 11/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 11/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Nắng hạn, thiếu nước tại Tây Nguyên tiếp tục căng thẳng; Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng; Chính phủ hộ trợ 485 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn.