TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 23h - 11/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 11/5/2016 có một số nội dung chính: Chuẩn bị bầu cử ở những vùng biển đảo; Vùng 4 Hải quân cấp nước sinh hoạt cho dân; Người chăn nuôi ồ ạt bán heo sữa sang Trung Quốc...