TV& VIDEO

Bản tin 23h - 12/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 12/3/2016 có những nội dung chính: Khởi tố vụ tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã; Tiếp diễn nạn phá rừng thông tại Đắk Nông; Sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam...