TV& VIDEO

Bản tin 23h - 12/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 12/4/2016 gồm những tin tức đáng chú ý sau: Gió lốc, mưa đá gây thiệt hại 20ha nhà kính tại Đà Lạt; Miền núi Quảng Nam bùng phát xưởng mộc tiêu thụ gỗ lậu; Công nhân Đức biểu tình chống thép giá rẻ từ Trung Quốc...