TV& VIDEO

Bản tin 23h - 13/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 13/01/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Học giả quốc tế - Trung Quốc cần là quốc gia có trách nhiệm; Điều tra vụ tàu cá Bình Định bị đâm chìm...