TV& VIDEO

Bản tin 23h - 14/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 14/5/2016 có một số nội dung chính: Tỉnh Bình Thuận đề nghị dừng dự án thủy điện La Ngâu; Cảnh báo về xây dựng thủy điện Đrang Phôk tại Đắk Lắk; Khẩn trương điều tra vụ phá rừng ở Đồng Xuân, Phú Yên...