TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 23h - 15/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 15/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Quảng Nam đầu tư 915 tỷ đồng phát triển nông thôn; Phú Yên kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án lớn; Hơn 260 tỷ đồng triển khai tái canh cà phê tại Đắk Nông...