TV& VIDEO

Bản tin 23h - 16/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 16/5/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên Bang Nga; Đoàn đại sứ các nước chinh phục thành công hang Sơn Đoòng; Nỗ lực khống chế vụ cháy rừng tại Sơn Hà, Quảng Ngãi...