TV& VIDEO

Bản tin 23h - 17/02/2016

  • Bản tin 23h ngày 17/02/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội; Tuyển sinh đại học và thạc sĩ nước ngoài theo đề án 599; Đoàn thuyền buồm quốc tế đến Đà Nẵng...