TV& VIDEO

Bản tin 23h - 18/02/2016

  • Bản tin 23h ngày 18/02/2016 gồm một số tin chính sau: Đắk Lắk sụt đất khiến 2 người tử vong; Nam Trung Bộ khô hạn gay gắt đến giữa năm; Miền Trung hiện đại hóa lưới điện đô thị...