TV& VIDEO

Bản tin 23h - 18/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 18/5/2016 với những nội dung chính sau: Tây Nguyên có nguy cơ mất trắng trên 115 nghìn ha cà phê; Kiểm soát khai thác nước ngầm chống hạn; Phú Yên kiểm tra hoạt động kinh doanh phẩm màu...