TV& VIDEO

Bản tin 23h - 19/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 19/5/2016 có một số nội dung chính: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 12.000 cử tri ở Quảng nam hoàn thành bầu cử sớm; Đồng bào Thiên Chúa giáo Thừa Thiên-Huế hướng về ngày bầu cử...