TV& VIDEO

Bản tin 23h - 20/02/2016

  • Bản tin 23h ngày 20/02/2016 gồm một số tin chính sau: Quảng Trị tăng cường trấn áp tội phạm đầu năm; Bộ Giao thông vận tải khuyến cáo người dân không mua ô tô điện...