TV& VIDEO

Bản tin 23h - 22/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 22/01/2016 có những nội dung chính: Hôm nay chính thức cấp điện cho Đảo Bé - Lý Sơn; Ngư dân Việt Nam bị Indonesia giam giữ đã trở về; Cần ngăn chặn khai thác cạn kiệt cây dược liệu tại Kon Tum...