TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 23h - 22/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 22/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Đánh bom khủng bố liên hoàn ở Brussel, Bỉ; Bỉ nâng báo động an ninh lên mức cao nhất; Các nước Châu Âu tăng cường an ninh...