TV& VIDEO

Bản tin 23h - 22/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 22/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Sôi nổi ngày hội bầu cử tại miền Trung, Tây Nguyên; Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam; Mỹ phát triển quan hệ toàn diện, thực chất với Việt Nam...