TV& VIDEO

Bản tin 23h - 23/02/2016

  • Bản tin 23h ngày 23/02/2016 gồm một số tin chính sau: Công bố báo cáo triển vọng Việt Nam năm 2035; Thanh niên miền Trung - Tây Nguyên lên đường nhập ngũ; Triển khai cấp thẻ căng cước công dân tại Quảng Bình...