TV& VIDEO

Bản tin 23h - 23/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 23/4/2016 có những nội dung chính: Xác định nguyên nhân và khắc phục tình trạng cá chết; Quảng Nam xuất hiện mưa đá; Đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn...