TV& VIDEO

Bản tin 23h - 24/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 24/01 với những nội dung đáng chú ý: Đại hội XII thảo luận về nhân sự; Điều tra về vụ gian lận xăng dầu tại Vũng Rô; Pháp dự định kéo dài lệnh khẩn cấp...