TV& VIDEO

Bản tin 23h - 24/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 24/01/2016 gồm một số tin chính sau: Đại hội XII biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử bổ sung; 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật năm 2016; Bộ Y tế cảnh báo bệnh do lạnh kỷ lục; Miền Bắc phòng chống rét cho người và gia súc; Biển Cửa Đại tiếp tục bị sạt lở...