TV& VIDEO

Bản tin 23h - 25/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 25/4 với những nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 40 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên; Khẩn trương làm sạch môi trường vùng cá chết; Tình hình xử lý nợ của Hoàng Anh Gia Lai...