TV& VIDEO

Bản tin 23h - 26/02/2016

  • Bản tin 23h ngày 26/02/2016 với những tin chính sau: Đà Nẵng lập lại trật tự khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Ba du khách nước ngoài tử nạn tại thác Datanla, Đà Lạt; Nông dân Gia Lai phá vỡ quy hoạch hồ tiêu...