TV& VIDEO

Bản tin 23h - 26/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 26/3/2016 với những nội dung chính sau: Tích cực cấp cứu bé gái trúng đạn từ súng tự chế; Quản trị xuất hiện sâu lạ phá hại thông trên diện rộng; Lào xả nước từ các đập thủy điện chống hạn cho hạ lưu sông MêKông...