TV& VIDEO

Bản tin 23h - 28/01/2016

  • Bản tin 23h ngày 28/01/2016 với những tin chính sau: Quy tắc ứng xử du lịch bằng hình ảnh; Tràn lan biển hiệu tiếng nước ngoài; Việt Nam tăng cường phòng chống dịch Mers - Cov...