TV& VIDEO

Bản tin 23h - 28/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 28/4/2016 với một số tin tức nổi bật: Nước Mỹ với những bài học về chiến tranh Việt Nam; Khảo sát thực địa vùng biển có cá chết; Môi trường biển Lăng Cô có dấu hiệu ổn định...