TV& VIDEO

Bản tin 23h - 29/02/2016

  • Bản tin 23h ngày 29/02 với những nội dung đáng chú ý: Từ ngày 1/3 chính thức tăng viện phí; Hệ lụy từ bán hàng đa cấp; lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động du lịch mạo hiểm...