TV& VIDEO

Bản tin 23h - 29/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 29/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Lãnh đạo Quảng Ngãi công khai số điện thoại và địa chỉ thư điện tử; Quản lý ảo - Hiệu quả thật; Bộ Y tế thành lập 4 đội phản ứng nhanh với virus Zika...