TV& VIDEO

Bản tin 23h - 30/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 30/3/2016 với những nội dung chính sau: Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika; Biển xâm thực uy hiếp nhà dân ở Bình Thuận; Bốn nhà máy thủy điện tại Gia Lai đã ngừng hoạt động vì cạn nước...