TV& VIDEO

Bản tin 23h - 30/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 30/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Lập đường dây nóng hỗ trợ thông tin thu mua thủy sản; Lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng đối thoại với ngư dân; Quảng Trị không dùng cá chết làm nước mắm; Đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Ukraine...