TV& VIDEO

Bản tin 8h - 22/5/2016

  • Bản tin 8h ngày 22/5/2016 có một số nội dung chính: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu cử; Không khí bầu cử tại thành phố Đà Nẵng; Không khí bầu cử của đồng bào Chăm ở vùng hạn Ninh Thuận...