TV& VIDEO

Bản tin 9h - 01/03/2016

  • Bản tin 9h ngày 01/03 với những nội dung đáng chú ý: Bình Thuận: Đã tìm thấy tàu cá cùng 6 thuyền viên mất liên lạc; Gia tăng tình trạng học sinh bỏ học tại Quảng Trị; Mỹ tổ chức sự kiện bầu cử " Siêu thứ ba"...