TV& VIDEO

Bản tin 9h - 01/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 01/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi; Đà Nẵng mở cổng trường trong dịp Hè; Thực trạng trẻ em lao động sớm.