TV& VIDEO

Bản tin 9h - 01/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 01/8 với nội dung chính: Tin bão trên biển Đông; Những quy định Pháp luật có hiệu lực từ hôm nay.